Fundacja z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką istnieje od 2013 roku.
Założyli ją rodzice dzieci chorych na białaczkę. Chorobę nowotworową i jej następstwa znamy z autopsji. Prowadząc różne działania w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii i dla rodzin, które już opuściły gdańskie UCK zauważyliśmy, że część z nich ma problem z powrotem do normalnego życia. Rozbita podczas hospitalizacji rodzina ma trudności z  funkcjonowaniem po zakończeniu leczenia.


Długi czas hospitalizacji powoduje często utratę dotychczasowych relacji społecznych i wynikającego z nich wsparcia. Dzieci mają problem z adaptacją do życia szkolnego, w kontaktach z rówieśnikami, ale wymagają także wsparcia pedagogicznego, bo często choroba zabiera im okres intensywnego przygotowania do podjęcia obowiązku szkolnego. Te luki chcemy wypełniać w Narzędziowni.
Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko rozwijało swoje zainteresowania i poznawało rówieśników, potrzebujesz rozmowy ze specjalistą, który pomoże Ci w podnoszeniu satysfakcji z życia, przyjdź do nas! Dla onkorodzin nasze usługi są bezpłatne.

Fundacja z Pompą utrzymuje się przede wszystkim z 1,5% oraz innych darowizn. Nie chce jednak liczyć tylko na hojność swoich Darczyńców. Dlatego w Narzędziowni odbywają się odpłatne, otwarte dla wszystkich chętnych zajęcia kreatywne. To warsztaty z misją  – można czegoś nowego nauczyć się, spędzić miło czas, a cały dochód przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji czyli wsparcie chorych onkologicznie dzieci z Pomorza.